FUB höll digital förbundsstämma

På grund av coronakrisen hölls FUB:s förbundsstämma digitalt den 9 maj 2020.

Anna Bergkvist från Styrelsepost var ordförande för stämman.

Många deltagare sa efteråt att det hade gått riktigt bra att mötas via datorn!

Växjö deltar på FUB:s digitala förbundsstämma 9 maj 2020
Bilden visar deltagarna från FUB Växjö.

Verksamhetsinriktning 2020-2024

Förbundsstämman bestämde verksamhetsinriktningen för FUB de närmaste åren. Verksamhetsinriktningen finns som bilaga här nedanför. Förslaget bygger på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Här kan du se en film om vad Agenda 2030 är och varför Agenda 2030 spelar roll för FUB:

Om Agenda 2030 i Unik nummer 2 2020
Läs också mer om FUB:s arbete med Agenda 2030 i Unik nummer 2!

www.globalamalen.se kan du lära dig ännu mer om vad Agenda 2030 är.

Agenda 2030 på lättläst finns på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Ny medlemsavgift

Från 2021 kommer medlemsavgiften för huvudmedlemmar i FUB bli 300 kronor per år. Det är en höjning med 60 kronor. Medlemsavgiften för familjemedlemmar kommer fortfarande vara 60 kronor per år.

Läs mer

Publicerad:
fredag 15 maj 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se