FUB i debatten: Digital kompetens för alla!

Är inte digital delaktighet lika viktigt för alla, Ekström? – debattartikel i Dagens Samhälle

Måste personer med intellektuell funktionsnedsättning skriva in sig på förskolan för att kunna utveckla digital kompetens?

Förskolans läroplan säger att barnen ska få digital kompetens. Fast det som är självklart för små barn är inte självklart för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Särskilt inte för de som inte kan läsa och skriva.

Men Anpassad IT vid Mora Folkhögskola har bevisat att vuxna med IF kan vara delaktiga i det digitala samhället – om de rätta förutsättningarna finns. Nu är det risk att kursen läggs ner.

Vi vill uppmana utbildningsminister Anna Ekström: Skapa ett nationellt kunskapscentrum om digital delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. En anpassad lärmiljö finns på Mora Folkhögskola. En anpassad, digital lärplattform (DigiJag) är snart klar. Det finns ett nätverk av forskare, pedagoger och organisationer. Bordet är dukat – varsågod!

Är inte digital delaktighet lika viktigt för alla, Ekström? Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle här

Undertecknare:
Harald Strand, Riksförbundet FUB,
Veronica Magnusson Hallberg, Svenska Downföreningen
Ulla Adolfsson, Autism- och Aspergerförbundet
Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter
Ewa Öhström-Holmqvist, Föreningen för Kognitivt Stöd (FKS)
Jan Gulliksen, professor och vicerektor för digitalisering på Kungliga tekniska högskolan, KTH
ledamot i Digitaliseringsrådet
Stefan Johansson, Teknologie Doktor och Tillgänglighetsexpert, Begripsam
Sara Hansson, Projektledare/Digitalisering och Digidelcenter, Rättviks kommun

Publicerad:
onsdag 12 februari 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se