FUB i debatten: Ett rättsligt tomrum om föräldraansvar

LSS, lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, gör att familjer som har barn med funktionsnedsättning kan få en fungerande vardag.

Men familjer får också avslag på ansökningar om LSS-insatser. FUB har låtit juristen och forskaren Monica Larsson undersöka hur begreppet ”normalt föräldraansvar” används när familjer får avslag. Hon visar att det är väldigt olika hur LSS-handläggare tolkar föräldraansvar, och många kan för lite om barn med funktionsnedsättning.

Nyligen kom det fram att LSS-utredningen planerar att föreslå att barn under 12 år ska få en annan insats istället för assistans. Det kommer försämra för barnen och deras familjer, anser FUB.

FUB vill nu att kommunernas LSS-handläggare och chefer får mer kunskap. Socialstyrelsen kan göra en vägledning med kunskapsstöd.

Läs debattartikeln: 

Ett rättsligt tomrum – debattartikel i Uppsala Nya Tidning av FUB:s första vice ordförande Lillemor Holgersson och Eva Borgström, intressepolitisk samordnare

Rapporten ”Föräldraansvar till barn med funktionsnedsättningar – Hur tolkas och tillämpas begreppet föräldraansvar vad gäller insatser till barn enligt LSS och ersättningar enligt SFB?” finns under Bilagor.

Publicerad:
onsdag 28 februari 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se