Hoppa till innehåll

FUB kommenterar: Bra förslag om stödgaranti, men den måste gälla alla elever

Publicerad:

Den här veckan har regeringen kommit med några förslag som handlar om särskolan och elever med intellektuell funktionsnedsättning:

Mer jämlik elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning – pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Från och med sommaren 2024 kommer en ny garanti för att elever i grundsärskolan ska få stöd i svenska och matematik.

– Läsa skriva räkna-garantin infördes för tre år sedan, men gällde då inte särskolan, berättar FUB:s skolombudsman Robert Öberg. Det är bra att den nu gäller elever i grundsärskolan som läser ämnen.

– Men vi tycker att det är olyckligt att elever som läser ämnesområden lämnas utanför. Eleverna som läser ämnesområden behöver också få en garanti att de får stöd så tidigt som möjligt.

Grundsärskolan kommer också byta namn till anpassad grundskola. Gymnasiesärskola blir anpassad gymnasieskola. Benämningen träningsskola ska inte användas längre.

– Vi tycker att det är bra att namnen ändras, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. Många elever tycker inte om att det heter särskola.

– Det är bra att visa att alla elever går i grundskolan och gymnasieskolan. Vi ska ju sträva efter att ha en skola för alla. Då är namnet viktigt.

Läs mer om FUB:s synpunkter på exempelvis kompetensen inom skolan i FUB:s remissvar över slutbetänkandet Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11).