Hoppa till innehåll

FUB kommenterar: Chans till fler jobb via komvux

Publicerad:

Sedan den 1 juli 2020 finns inte längre särvux som egen skolform utan är en del av komvux. Utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning i komvux kallas ”komvux som särskild utbildning”.

Nu har regeringen gett Skolverket i uppdrag att utveckla komvux som särskild utbildning. Skolverket ska också stötta kommunerna så fler elever kan plugga på komvux.

Skolverket ska ta fram olika yrkespaket, så att elever kan plugga sådant som behövs för att få jobb. Skolverket ska också se till att studie- och yrkesvägledningen blir bättre för de som går komvux som särskild utbildning.

– Det är verkligen bra. Vi hoppas att fler unga vuxna väljer att plugga på komvux, säger Robert Öberg, ombudsman på Riksförbundet FUB. Kanske kan det också göra att fler kommuner erbjuder komvux som särskild utbildning. Vi vet att det inte finns i många kommuner.

FUB har länge arbetat för att fler ska kunna gå utbildningar som vuxna, och att fler ska kunna få ett arbete efter att de har gått färdigt en utbildning.

Skolverket ska också undersöka om det finns behov av yrkespaket inom gymnasiesärskolan.

Yrkespaket inom komvux som särskild utbildning ska stärka elevernas möjligheter på arbetsmarknaden – information på regeringens webbplats