Hoppa till innehåll

FUB kommenterar: Klappjakten fortsätter

Publicerad:

Regeringen ser bara pengar när de ser personer med funktionsnedsättning.

Allt flera förlorar sin aktivitets- eller sjukersättning och hänvisas till ekonomiskt försörjningsstöd.

Nästa dråpslag blev att pensionärer får högre bostadstillägg, men inte personer med funktionsnedsättning.

Klicka på Läs mer för att läsa vad FUB tycker om det.

Läs också Funktionsrätt Sveriges kommentar: Regeringen sviker återigen personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Från och med den 1 december 2019 införs en höjning av det statliga bostadstillägget för personer som är 65 år och äldre. Taket i pensionärernas bostadstillägg höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor per månad. Detta innebär att ersättningen ökar med nästan 1 000 kronor för de pensionärer som får mest, från 5 560 kronor i månaden till 6 540 kronor. Regeringen motiverar ändringen med att man vill stärka ekonomin för äldre personer med låga inkomster. Den högsta inkomstnivå vid vilken det är möjligt att få bostadstillägg blir cirka 21 000 kronor i månaden.

– Riksförbundet FUB missunnar inte pensionärer med låg pension att få det bättre ekonomiskt. Men vi kan återigen konstatera att personer som på grund av sin funktionsnedsättning är hänvisade till aktivitets- eller sjukersättning under hela sitt vuxna liv missgynnas å det grövsta, säger Harald Strand, Riksförbundet FUB:s ordförande.

En 30-åring som inte har haft någon arbetsinkomst får endast 9 804 kronor före skatt, och betalar dessutom 800 kronor mer i skatt än en ålderspensionär med motsvarande inkomst. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har dessutom, till skillnad från pensionärer, oftast ingen möjlighet att påverka sin ekonomi genom att välja en billigare bostad. Merparten bor i gruppbostad eller servicebostad enligt LSS, eftersom de har behov av stöd och service. Hyresläget för bostäder enligt LSS är ofta högt dels för att bruksvärdesprincipen tillämpas, dels för att kommunen som en följd av rättspraxis har rätt att ta ut hyra för gemensamhetsutrymmena, vilket gör bostäderna extra dyra.