Hoppa till innehåll

FUB kommenterar: Kunskapslyft behövs även för LSS-personal

Publicerad:

Regeringen satsar 2,2 miljarder på utbildning av personal inom äldreomsorgen – ett ”omsorgslyft”.

Riksförbundet FUB har flera gånger föreslagit ett ”LSS-lyft”, men det satsas inte alls lika mycket på LSS-personal som äldreomsorgen.

Vi uppmanar socialminister Lena Hallengren, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal: Gå samman och satsa även på ett nationellt ”LSS-lyft”!

Hela uttalandet finns under Läs mer.

Läs mer

På tisdagen kom beskedet om att regeringen satsar 2,2 miljarder på utbildning av personal inom äldreomsorgen – ett ”omsorgslyft”. Covid-19 pandemin har visat på allvarliga brister, som kan kopplas till bristande kunskap och en hög andel ”daglönearbetare”. Riksförbundet FUB ifrågasätter inte satsningen på äldreomsorgen, men vill se en motsvarande satsning på personal inom LSS-verksamhet.

Socialstyrelsen och IVO har i flera år uppmärksammat att LSS-personalens kunskap brister i många avseenden. Det handlar om elementära brister som vad det innebär att ge stöd enligt LSS, vad funktionsnedsättningarna intellektuell funktionsnedsättning och autism innebär och hur man kommunicerar med stöd av Alternativ och kompletterande Kommunikation, AKK. Även inom LSS är många timanställda. Under pågående pandemi ställs nu ännu högre krav på personalens förmåga att ge stöd.

Riksförbundet FUB har till flera regeringar föreslagit ett nationellt ”LSS-lyft” för att råda bot på bristerna. Men hittills har bara en bråkdel av vad som satsats på äldreomsorgen de senaste 10 åren kommit LSS-personal till del. Vi riktar därför en uppmaning till socialminister Lena Hallengren, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal: Gå samman och satsa även på ett nationellt ”LSS-lyft”!