FUB kommenterar Liberalernas förslag om LSS-inspektion

Liberalerna har i dagarna kommit med ett förslag om att införa en särskild inspektion för LSS. Enligt förslaget skulle en Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kunna förses med en särskild LSS-enhet.

Tillsynen av LSS-verksamheter har genomgått stora förändringar de senaste 10 åren. År 2010 fördes tillsynsansvaret över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen. År 2013 gick ansvaret vidare till den då nyinrättade myndigheten IVO. Tre år senare, 2016, slutade IVO ta emot anmälningar från privatpersoner och anslaget till myndigheten minskade kraftigt.

– Antalet anmälningar från såväl privatpersoner som verksamheternas lex Sarah-anmälningar har ökat kraftigt de senaste åren, vilket med all tydlighet visar behovet av en LSS-inspektionen, säger förbundsordförande Harald Strand.

FUB har länge påpekat det nödvändiga i att förbättra tillsynen av LSS. I oktober 2019 överlämnades en skrivelse till Socialutskottet, där FUB föreslår att IVO omedelbart får ökade, öronmärkta, resurser för att åter kunna ta emot och utreda enskilda ärenden.

– Det är mycket positivt att Liberalerna säger att man vill återupprätta en särskild organisation för tillsyn av LSS, säger förbundsordförande Harald Strand. Det är viktigt att motverka den historiska försämring som har skett av tillsynsverksamheten och att LSS prioriteras.

Publicerad:
onsdag 19 februari 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se