Hoppa till innehåll

FUB kommenterar: Oetiskt att riktlinjer används fel

Publicerad:

Tidningarna i Sörmlands Media har skrivit om att Socialstyrelsens riktlinjer kan användas fel under corona-pandemin.

Att använda riktlinjerna fel är inte etiskt. Och det finns en risk att det fortsätter även efter pandemin.

Om Socialstyrelsens riktlinjer används fel måste det anmälas till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Under Läs mer finns hela kommentaren.

Läs mer

Utifrån Tidningarna i Sörmlands Medias granskning av hur Socialstyrelsens riktlinjer kan användas under corona-pandemin på ett felaktigt sätt (2020-05-13) gör Riksförbundet FUB följande uttalande: 

  • Det är oetisk att tillämpa riktlinjer i andra situationer än de mycket specifika och extraordinära händelser som riktlinjerna omfattar (t.ex. brist på intensivvårdsplatser). Detta är i synnerhet fallet i situationer där en person nekas nödvändig vård med hänvisning till felaktigt tillämpade riktlinjer.
  • Användning av CFS (Clinical Frailty Scale) i vårdplaner för personer som bor i LSS-bostäder är olämpligt och farligt. Skalan används – bland annat inom geriatriken – för att bedöma en persons behov av stöd i vardagen (s.k. ADL). Utifrån var personen hamnar på skalan (och helst även utifrån samsjuklighet, medicinering, allmäntillstånd) görs en prognosbedömning som kan styra vilken nivå av vård individen ska få vid insjuknande i covid-19. Men för personer med intellektuell funktionsnedsättning, då själva funktionsnedsättningen oftast innebär ett livslångt behov av stöd i vardagen, skulle en felaktig användning av CFS kunna få förödande konsekvenser.
  • Om man tar sig friheten att använda riktlinjer på felaktig grund under pågående pandemi, är risken uppenbar att den felaktiga tillämpningen fortsätter och förvandlas till praxis.
  • Fel tillämpning av Socialstyrelsens riktlinjer Nationella principer för prioritering inom intensivvård underextraordinära förhållanden måste anmälas till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).