Hoppa till innehåll

FUB kommenterar: Orättvisa regler för ersättning är en allvarlig risk

Publicerad:

Regeringen har bestämt att de som är anhöriga till personer som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 ska få ersättning om de måste vara hemma från arbetet för att hindra att smittas.

Men reglerna gäller inte alla anhöriga. Till exempel skyddas inte personer med flerfunktionsnedsättning tillräckligt bra, särskilt barn.

Läs mer

FUB kommenterar: orättvisa ersättningsregler innebär otillräckligt skydd för personer som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Regeringen har fattat beslut om rätt till ersättning för vissa anhöriga som avstår från förvärvsarbete för att undvika smitta av covid-19. Reglerna innefattar anhöriga som bor tillsammans med personer som riskerar att bli allvarligt sjuka. Hälsotillstånd som innebär ökad risk för att bli allvarligt sjuka av covid-19 är bland annat hjärt-kärlsjukdomar, fetma och flerfunktionsnedsättning.

Endast anhöriga som är personliga assistenter, har närståendepenning eller är förälder till barn som har varit svårt sjuka kan få ersättning för utebliven inkomst.

FUB kommenterar ersättningarna till anhöriga:

  • Personer med flerfunktionsnedsättning är helt beroende av andra personer och lever nära inpå och tillsammans med sina anhöriga. Detta gäller samtliga anhöriga inom hushållsgemenskapen, oavsett om de arbetar som personliga assistenter eller inte. Närheten till och stödet för en person med flerfunktionsnedsättning upphör inte för att en anhörig inte är personlig assistent.
  • Ersättningarna omfattar endast personer som beviljats statlig assistansersättning, vilket utesluter personer som har kommunal assistans. De snäva ersättningsreglerna får allvarliga konsekvenser för personer med funktionsnedsättning som redan drabbats hårt av svårigheterna att beviljas statlig assistansersättning.
  • Rätten till smittbärarpenning omfattar bara anhöriga till vuxna personer, trots att även barn med flerfunktionsnedsättning riskerar att bli allvarligt sjuka om de smittas med covid-19. Barn med funktionsnedsättningar osynliggörs i regeringens arbete med att minska konsekvenser av pandemin.
  • Hanteringen av ersättning till personer i riskgrupper och deras anhöriga har tagit oacceptabelt lång tid. Ersättningsreglerna trädde i kraft den 1 juli och gäller inte retroaktivt. De som omfattas av reglerna kan behöva vänta till oktober med att få ersättning, sju månader efter att covid-19 klassades som en allmänfarlig sjukdom.