FUB kommenterar regeringsöverenskommelsen

Idag har Sverige fått en ny regering.

Regeringen bildades efter en överenskommelse med flera partier. Riksförbundet FUB:s jurister och ombudsmän har tittat på ​​överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet​.

Klicka på Läs mer eller öppna bilagan. Här kommenterar vi de punkter som kan ha stor betydelse för våra medlemmar. Det börjar med punkt 64 som är viktig eftersom den handlar om utvecklingen av LSS-insatsen personlig assistans och assistansersättning. Sedan kommer flera andra punkter och kommentarer.

Uppdatering 25 januari 2019: Ytterligare kommentarer angående skola och utbildning under punkterna 49, 52 och 56. 

Läs mer

Publicerad:
fredag 18 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se