Hoppa till innehåll

FUB kommenterar riktlinjer för intensivvården

Publicerad:

Sverige har just nu brist på platser i intensivvården. Därför kom Socialstyrelsen igår med särskilda riktlinjer.

I andra länder har funktionsrättsgrupper reagerat sådana riktlinjer. De har sett hot mot rättvis vård för personer med funktionsnedsättning.

Även i Sverige är många oroliga – kan det hända att en person inte får plats på intensiven på grund av sin funktionsnedsättning?

Men Socialstyrelsen skriver tydligt att så är det inte. Funktionsnedsättning ska inte spela roll för vem som får intensivvård.

De uppdaterade riktlinjerna:

Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden

Läs mer

Igår publicerade Socialstyrelsen Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden. Dessa är helt nödvändiga nu när intensivvården utsätts för stora prövningar. Dagligen läser vi om brist på intensivvårdsplatser och de svåra etiska beslut som läkare inom intensivvården blir tvungna att fatta. Runt om i världen har flera funktionsrättsgrupper reagerat på krisriktlinjer som uppfattas som ett hot mot rättvis vård för personer med funktionsnedsättning.

Detta är ett scenario som väcker enorm oro hos anhöriga till personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning runt om i Sverige. Hur blir det i en akut bristsituation – kan mitt barn, min bror, min syster nekas en plats på intensiven på grund av sin funktionsnedsättning?

Svaret finns i Socialstyrelsens nypublicerade dokument och det är ett glasklart NEJ. Under rubriken Prioriteringsprinciper skriver Socialstyrelsen:

Prioritering får inte heller ske utifrån patientens sociala situation eller ställning, eventuell funktionsnedsättning eller utifrån huruvida patienten själv bidragit till att orsaka sitt tillstånd.

FUB anser att under den pågående pandemin är det av yttersta vikt att Socialstyrelsen betonar att den etiska plattformen för prioriteringar alltjämt har människovärde som ledord.