FUB kräver lagändring – lev upp till målen LSS och assistans

Varje dag hör vi på FUB om barn, unga och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar som förlorat assistansersättning. Det beror på att Högsta förvaltningsdomstolen tolkat lagen på ett nytt sätt när det gäller sjukvård och egenvård. Och Försäkringskassan följer vad domstolen säger.

ISF tycker att regeringen ska tänka över om det är så det ska vara, när man ser till målen för den personliga assistansen.

– Lagen är otydlig om vad som krävs för att få personlig assistans. Det är inte rättssäkert, säger utredaren Tomas Agdalen på ISF, Inspektionen för socialförsäkringen.

FUB kräver att regeringen föreslår ändringar i lagen och att LSS-utredningen som pågår just nu får tilläggsdirektiv. För att LSS och personlig assistans ska fungera som det var tänkt.

Det är helt orimligt att människor dagligen får sina liv omkullkastade – FUB:s debattartikel på HejaOlika.se

Läs mer

Publicerad:
fredag 16 december 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se