Hoppa till innehåll

FUB kräver modernare lagar för gode män

Publicerad:

FUB hade idag extra förbundsstämma. Alla som var med på stämman kom överens om att säga några viktiga saker om gode män och förvaltare.

FUB vill ha:

  • krav på att gode män och förvaltare ser till att huvudmannen är med i alla beslut, så mycket som möjligt.
  • en ny myndighet med ansvar för gode män och förvaltare.
  • krav på utbildning för alla gode män och förvaltare.

Läs hela uttalandet under Läs mer.

Läs mer

Riksförbundet FUB har vid sin digitala förbundsstämma den 8 maj 2021 antagit följande uttalande:

Delaktighet genom en god man eller förvaltare kräver ökad kunskap och en modern lagstiftning med huvudmannen i fokus

Den som behöver stöd i att fatta beslut kan ha en god man eller förvaltare. Gode män och förvaltare har i uppdrag att som ställföreträdare ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Gode män och förvaltare ska omsorgsfullt utföra sitt uppdrag och alltid handla på det sätt som bäst gagnar huvudmannen (den enskilde).

Riksförbundet FUB har tillsammans med juristen och forskaren Torbjörn Odlöw skrivit rapporten Kunnig, engagerad och tillgänglig – om rollen som ställföreträdare för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Rapporten ger en aktuell bild av vad det kan innebära för personer med intellektuell funktionsnedsättning att ha en god man eller förvaltare.

En god man eller förvaltare kan vara ett stöd i självbestämmande men också ett hinder. Lagstiftningen måste moderniseras för att garantera att gode män och förvaltare har tillräcklig kunskap för att ge stöd i beslutsfattande. Systemet ska utgå från den enskilde huvudmannens behov och förutsättningar.

FUB vill att:

  • krav införs på att gode män och förvaltare ska involvera huvudmannen i så stor omfattning som möjligt samtidigt som rätten till egenvald kommunikation stärks.
  • en nationell myndighet ges ansvar för kompetensutveckling, föreskrifter, riktlinjer och samordnad tillsyn.
  • det ska vara obligatoriskt för alla gode män och förvaltare att genomgå en kvalitetssäkrad, nationell grundutbildning. Utbildningen ska kompletteras med särskild utbildning utifrån varje huvudmans behov.