Hoppa till innehåll

FUB om EU:s nya arbetstidsdirektiv

Publicerad:

FUB får en del frågor om EU:s arbetstidsdirektiv.

Detta innebär de nya bestämmelserna:

Från den 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner, regioner samt Sobona företag (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation), ska ha minst 11 timmars dygnsvila under varje 24-timmarsperiod och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

EU-kommissionen har uppmärksammat Sverige och arbetsmarknadens parter på att kollektivavtalet för kommuner och regioner (HÖK/AB) strider mot EU:s arbetstidsdirektiv, när det gäller arbetstagarnas rätt till dygnsvila. Kollektivavtalet har inte uppfyllt kraven i EU-direktivet som säkerställer återhämtning och vila. EU:s arbetstidsdirektiv reglerar att dygnsvilan ska vara minst elva timmar per 24-timmarsperiod och att arbete och vila ska alternera. Detta minimikrav måste samtliga EU:s medlemsstater leva upp till. Möjligheten att göra undantag är mycket restriktiv och kan bara bli aktuell i verksamheter som har uppdrag att skydda liv, hälsa och säkerhet.

Just nu pågår förhandlingar mellan fackförbundet Kommunal, Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Sobona angående bilaga R (räddningstjänst) och bilaga J (jour).

Riksförbundet FUB har inte tagit ställning – vi ser det som en fråga som parterna måste lösa i kollektivavtal och vi hoppas att de gör det på ett sätt som även blir bra för personer med LSS-insatser.