FUB om regeringens förslag för ny funktionshinderpolitik

Idag höll Åsa Regner en presskonferens om funktionshinderpolitik. Regeringen har haft en plan funktionshinderpolitiken och det är dags att skriva en ny plan. Ett nytt mål ska styra funktionshinderspolitiken: jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara det viktigaste för funktionshinderpolitiken, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

– Ett samhälle där människors olika behov och förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet.

I regeringens förslag (propositionen) finns flera saker som regeringen vill göra. Det handlar om bland annat transport, samhällsplanering och IT-politik. Men mest fokus är det på arbetsmarknad och utbildning.

Regeringen säger också att principen om universell utformning är viktig.

– Det är bra att regeringen tydliggör att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara ett rättesnöre i det dagliga arbetet – inte bara något som refereras till när det passar, säger FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson.

– När det gäller unga med utvecklingsstörnings möjligheter att få arbete och praktik på den öppna arbetsmarknaden, så är det dags för krafttag. Men räcker de åtgärder regeringen vill göra? Vi i FUB tycker också att det är bra att regeringen lovar satsa på bättre IT-lösningar för personer med funktionsnedsättning.

Flera av FUB:s seminarier i Almedalen handlar om just de här sakerna

  • ”Waterfronfika: Funktionsrättskonventionen – bara när det passar?” (5 juli klockan 14:00-15:00)  
  • Vilket gav bäst resultat? ”En brors upprop på sociala medier eller Arbetsförmedlingens miljarder?” (5 juli, klockan 9:30-10:15)
  • ”Sluta komma med dåliga ursäkter för digitalt utanförskap!” (5 juli, klockan 15:45-16:45)

Nytt mål ska styra funktionshinderspolitiken – regeringens pressmeddelande

Åsa Regnérs presskonferens om ny funktionshinderpolitik, webbteve.

Publicerad:
måndag 15 maj 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se