FUB på möte med utbildningsministern

Igår var Riksförbundet FUB inbjudna till ett rundabordssamtal på Utbildningsdepartementet med utbildningsminister Anna Ekström.

Samtalet handlade bland annat om skolans arbete med stöd till elever med funktionsnedsättning, Läsa-skriva-räkna-garantin, och frågor om lärmiljön och inkludering.

FUB:s skolombudsman Zarah Melander sa att det behövs flera satsningar för att elever i grund- och gymnasiesärskolan och särvux, ska utvecklas och lära sig så mycket som möjligt.

Klicka på Läs mer för att se fler saker som FUB tog upp.

Vi hoppas få fortsätta samarbetet med utbildningsministern, för att lyfta situationen för FUB:s målgrupp i skolan.

Läs mer

Publicerad:
tisdag 18 juni 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se