FUB representant på Gymnasiesärkolans Framtidskväll

Den 13 februari fanns FUB på plats med eget bord och alldeles nytt informationsmaterial. Besökarna fick tillfälle att gå runt och titta och ställa frågor till oss. Ett mycket trevligt forum.
Det fanns många andra representanter också. Katrinebergs folkhögskola, LSS-handläggare, Attendo, Överförmyndarexpeditionen, LärVux, Kommunens fritid, Habiliteringen m.fl.
Café Hjärtat bjöd på gott kaffe och frallor.
Initiativet till denna Framtidskväll var tagen av kurator och personal på Gymnasiesärkskolan. 
Vi hoppas på att detta ska bli ett återkommande evenemang. 

Det knöts många nya intressanta kontakter och kvällen ledde till två nya medlemmar i FUB. 

Representanter för FUB var Karin Borgström/Ordförande och rådgivare, Willy Engebrethsen/Rättsombud och Inger Myrén/Aktivitetsansvarig

 

Publicerad:
torsdag 13 februari 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se