FUB skickar skrivelse till Barn- & Utbildningsnämnden

Med anledning av Barn- & Utbildningsnämndens beslut om att flytta grundsärskolan till Heberg skickar nu FUB en skrivelse till Barn- & Utbildningsnämnden i ett försök att få till en ändring av beslutet som FUB anser är felaktigt. 

Skrivelsen finns under Bilagor.

Publicerad:
lördag 10 december 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se