FUB träffade flexjobbsutredningen

Idag har Riksförbundet FUB haft besök av Flexjobbutredningen. Utredare Lena Liljebäck och huvudsekreterare Christina Carlsmeden träffade Judith Timoney och Zarah Melander på FUB:s kansli.

Flexjobbutredningen ska undersöka om det finns sätt att göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att få ett jobb.

Arbete var en viktig fråga under Inre Ringens ordförandekonferens. Judith berättade för utredningen om de olika förslag som kom fram under konferensen.

Vi berättade också om hur arbetssituationen ser ut för många i FUB:s målgrupp och hur det kan bli bättre. Det är viktigt att de personer som vill arbeta får en chans att arbeta. Det är även viktigt att få stöd i arbetet.

Publicerad:
tisdag 24 oktober 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se