FUB:s förslag till Socialstyrelsen

Den 4 mars 2021 hade Socialstyrelsens funktionshindersnämnd ett omvärldsbevakningsmöte, som de har varje år.

Eva Borgström, intressepolisk samordnare, är FUB:s representant i funktionshindersnämnden. Hon berättar vad vi tycker att Socialstyrelsen ska arbeta med.

Det här är några av de saker som Eva tog upp:

  • ny nationell kartläggning av daglig verksamhet
  • brister i stödet för unga vuxna som bor kvar i föräldrahemmet
  • nationellt kompetenscentrum om intellektuell funktionsnedsättning och hälsa

Läs mer i bilagan här nedanför. Där finns alla förslag som FUB skickade till Socialstyrelsen den här gången.

De som syns på bilden är från vänster: Roshan Tofighi, Funktionsrätt Sverige, Karin Flyckt, Socialstyrelsen, Kerstin Kjellin, Neuroförbundet, Hasse Sandberg, Strokeförbundet, Anett Karlsson, Anhörigas riksförbund, Kristina Ljungros, Astma- och allergiförbundet, Ann Ander, Afasiförbundet, Ulla Adolfsson, Autism & Aspergerförbundet, Monica Lövström, Hörselskadades riksförbund.

Publicerad:
måndag 8 mars 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se