FUB:s granskning av ”normalt föräldraansvar” – fall sökes!

Riksförbundet FUB har anlitat Monica Larsson, som är jurist, universitetslektor (Göteborgs universitet) och forskare, för en granskning av myndigheters och domstolars tillämpning av begreppet ”normalt föräldraansvar”.

Utredningen ska resultera i en rapport som ska vara klar, senast den 31 januari 2018.

Monica Larsson vill gärna komma i kontakt med föräldrar som fått avslag på ansökan om LSS-insatser, assistansersättning eller vårdbidrag med motiveringen att det sökta stödet ingår i det normala föräldraansvaret.

Även beslut som innebär reduceringar (delvis avslag, delvis bifall) eller ”konstiga” nivåer vad gäller ersättningar är av intresse.

För att få tillgång till utredningar söker Monica Larsson kontakt med föräldrar, som har fått denna typ av avslagsbeslut, nyligen eller tidigare.

Det är viktigt att du som drabbats av avslag på sökt insats med hänvisning till ”normalt föräldraansvar” tar kontakt med utredaren.

Monica nås på mejladress: monica.l.skane@gmail.com

Berätta kortfattat om vilken insats du sökte men fick avslag på, med hänvisning till ”normalt föräldraansvar”. Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar Monica dig om hon väljer att granska ditt ärende.

Med tanke på den korta utredningstiden, så är vi tacksamma om du hör av dig till Monica så snart som möjligt.

Observera att Monica inte har möjlighet att ge individuellt stöd. 

Eva Borgström
Intressepolitisk samordnare.

Läs mer i bilagan här nedanför.

Fotografiet av Monica Larsson är taget av Eva Borgström.

Publicerad:
tisdag 24 oktober 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se