FUBs LSS-arbete 2017 och 2018

Under år 2017 har FUB arbetat med att sprida kunskap om LSS och assistansersättningen.

Vid flera träffar runt om i Sverige har FUB samlat in medlemmarnas erfarenheter av olika LSS-insatser.

Målet att samla in 500 röster om LSS-insatser kommer vi att nå.

Under 2018 kommer FUB fortsätta att satsa på LSS.

Tillsammans behöver vi se till att LSS blir en valfråga!

Vi kommer att ha temakvällar på olika ställen i landet.

En rapport om normalt föräldraansvar kommer i början av året.

En rapport där de 500 rösterna om LSS-insatser finns samlade kommer i början av året.

Läs mer i bilagan om vad som händer 2018!

Läs mer

Publicerad:
tisdag 21 november 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se