Funktionsmaktordning – hur, vad och varför?

Välkomna till en normkritisk föreläsning; ett utmanande sätt att tänka kring funktionsnedsättningar!

Plats: Immanuelkyrkan, Oxtorgsgatan 1, Jönköping

Tid: fredagen den 6 november kl. 9.00–11.30

Program:
09:00-09:10 Inledning: Carin Berggren (M), kommunalråd

09:10-09:40 Föreläsning: Christine Bylund, normkritisk metodutvecklare och föreläsare

09:40-10:00 Fika 10:00-11:00 Christine Bylund. Forts.

11:00-11:30 Information från Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO)

Du som är medlem i någon av funktionshinderrörelsens intresseföreningar eller är anställd hos Jönköpings kommun är välkommen att delta.

Föranmälan krävs om du vill ha fika. Vid behov av tolk finns kontaktuppgifter nedan.

Anmälan: Kristine Andreassen, tfn 036-10 25 81, e-post: kristine.andreassen@jonkoping.se

Publicerad:
onsdag 14 oktober 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se