Fyra år senare fortfarande fångade i fattigdom

FUB gjorde rapporten ”Fångad i fattigdom” första gången 2014. Personer med utvecklingsstörning är fattigare än andra och har svårt att ändra på det. Två år senare, 2016, hade det inte blivit bättre, snarare sämre: Fortfarande fångade i fattigdom – nyhet på FUB:s webbplats 13 april 2016

2018 har två år till gått. Men ekonomin för personer med utvecklingsstörning är ännu sämre.

– Regeringen säger att svensk ekonomi går som tåget, men alla är inte med på tåget, säger Thomas Jansson FUB:s förbundsordförande. I vårt exempel har vi en 25-årig man med aktivitetsersättning. Han saknar ungefär 3 500 kr varje månad.

De som har aktivitetsersättning eller sjukersättning hela livet på grund av funktionsnedsättning, kan inte själva ändra hur mycket pengar de får. Det är en skillnad jämfört med andra som kan höja sin lön på olika sätt. 

Personer som bor i LSS-bostad för att de behöver stöd och service, kan inte få mindre kostnader genom att flytta till en bostad med lägre hyra, som andra kan göra.

Läs mer

Publicerad:
tisdag 6 februari 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se