Fyra temakvällar ”Tandvård” med Funktionsrätt Västra Götaland

Funktionsrätt Västra Götaland anordnar 3 temakvällar klockan 17.00 – ca 20.00, med fika.

Vi anordnar också en kväll tillsammans med Funktionsrätt Skaraborg där en separat inbjudan skickas ut.

16 oktober Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, 414 53 Göteborg, med Sanna Lingonblad, leg tandhygienist.

18 oktober FUB´s lokal, Hörngatan 16, 461 50 Trollhättan, med Kristina Hansson, leg tandhygienist.

23 oktober Simonsland, Viskastrandsgatan 5, 506 30 Borås, med Ewa Nyström, leg tandhygienist.

25 oktober i Funktionsrätt Skaraborgs lokaler, separat inbjudan skickas i samverkan med Funktionsrätt Skaraborg.

Temakvällarna vänder sig till ALLA våra medlemsorganisationer med sina lokala föreningars medlemmar. Vid anmälan eller frågor kontakta Funktionsrätt VG´s kansli e-post; ombudsman@funktionsrattvg.se, tel: 033-10 66 44.

Vid anmälan eller frågor kontakta Funktionsrätt VG´s kansli 
e-post; ombudsman@funktionsrattvg.se, tel: 033-10 66 44.

Publicerad:
torsdag 20 september 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se