Ge fler chans till samläsning – debattartikel

Låt fler i gymnasiesärskolan samläsa med elever på gymnasiet, skriver FUB tillsammans med Svenska Downföreningen och Autism- och Aspergerförbundet i en debattartikel idag.

Elever i gymnasiesärskolan ska ha samma chans som andra gymnasieelever att lära sig och utvecklas så långt som möjligt. Det får de inte idag. Samläsning är ett sätt att öka utvecklingsmöjligheterna som måste erbjudas fler.

Låt fler i gymnasiesärskolan samläsa med gymnasiet – debattartikel i Lärarnas tidning

Läs mer

Publicerad:
måndag 29 januari 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se