Ge oss vårt språk! Debattartikel om rätten till AKK

Fler kan bli delaktiga i samhället med rätt stöd. Många som behöver alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK) får inte det stöd de behöver.

Idag är det Internationella Downs syndrom-dagen och vi rockar sockorna. Vi gör det för att vi tror på att alla människor kan leva och lära tillsammans – med och utan en extra kromosom. Språk och kommunikation behövs. För att lära sig saker, för att förstå sig själv, för att leva med andra och för att påverka i sitt liv.

Men många personer med funktionsnedsättning får inte stöd för att utveckla sitt språk. Rätten till AKK måste bli tydlig i lagen. Förskola och skola måste ge stöd för språket. Också de som inte längre går i skolan ska få stöd för självbestämmande och lärande hela livet. Gode män måste lära sig AKK på det sätt som huvudmannen behöver och vill använda.

Det här skriver vi i en debattartikel idag i Dagens Samhälle: Alla medborgare har rätt till ett språk

De som skrivit artikeln är bland andra Svenska Downföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan, FUB, Autism- och Aspergerförbundet, Riksförbundet Attention, Svenska Logopedförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter, IAKM Sverige och andra experter på AKK.

Rocka sockorna länk till Facebook
Den 21 mars, på internationella Downs syndromdagen, rockar vi sockorna för allas lika värde och rättigheter. Klicka här för att Rocka sockorna på Facebook eller se www.rockasockorna.se

Fotot av flickan som pekar på ordkort är taget av Mia Wright.

Publicerad:
tisdag 21 mars 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se