Hoppa till innehåll

Gemensamt brev till Lena Hallengren: LSS-lyft behövs nu! 

Publicerad:

Autism- och Aspergerförbundet, Svenska Downföreningen och Riksförbundet FUB har skrivit till socialminister Lena Hallengren om kompetens för personal inom LSS.

Socialstyrelsen föreslår i en rapport (Kompetens i LSS-boende, Socialstyrelsen, mars 2021) att personal som arbetar i LSS-bostäder ska få mer kunskap. Det här kan inte vänta!

Därför vill vi att det i regeringens höstbudget 2021 ska finnas pengar för ett LSS-lyft. Personal inom LSS ska kunna gå både grundutbildning och få kompetensutveckling. Kunskap behövs om att ge stöd enligt LSS, om olika funktionsnedsättningar och om kommunikation.

Hela brevet finns under Bilagor.

Läs mer

Socialstyrelsen har också flera andra förslag, exempelvis att ta reda på om det behövs ett nationellt kompetenscentrum för autism och intellektuella funktionsnedsättningar. Vi välkomnar Socialstyrelsens initiativ att själva ta fram kunskapsstöd om kommunikation riktat till LSS, följa upp allmänna råd och föreskrifter om bostad enligt LSS och se över förutsättningarna att utveckla mått för att följa kompetensen hos personal i LSS.

Vi i Autism- och Aspergerförbundet, Svenska Downföreningen och Riksförbundet FUB ser positivt på förslagen, men vill samtidigt förtydliga att de inte är tillräckliga. Det behövs även en kartläggning och analys över varför det så ofta saknas praktiknära arbetsledande chefer. Det behövs en översyn av kompetensen om funktionsnedsättningar och lagstiftningens syfte bland förvaltningschefer och LSS-handläggare. Det behövs en analys över vad den oroande tendensen till allt större gruppbostäder och samlokalisering med annan LSS-eller SoL-verksamhet beror på.

Vi tror och hoppas att regeringen på allvar tar till sig Socialstyrelsens förslag och så skyndsamt som möjligt inleder en process för att göra verklighet av dem.

Bilagor