God kvalitet i LSS för möjlighet att välja på riktigt

Regeringen vill ha mindre kostnader för assistans och LSS-utredningen ska bland annat undersöka om andra LSS-insatser har för dålig kvalitet och om det är därför människor väljer personlig assistans.

Kvaliteten i LSS-insatserna måste bli bättre, säger vi, men den personliga assistansen ska inte försämras.

FUB vill att människor ska kunna välja det som passar dem bäst, inte välja för att det ena alternativet fungerar dåligt eller inte är möjligt. 

Därför väljer många personlig assistans framför andra insatser – FUB:s debattartikel i ETC

Många av FUB:s medlemmar berättar om bristen på lägenheter i gruppbostäder och servicebostäder.

Andra problem är personal som inte har tillräcklig kunskap om utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar och att det inte finns tillräckligt mycket personal.

De som bor i gruppbostad kan inte heller välja sina grannar eller vem som ska arbeta hos dem.

För många är det svårt att få kontaktperson och ledsagning när man bor i bostad enligt LSS. Kontaktperson nekas till exempel med att man säger att personen har kontakt med anhöriga och andra medboende. Men då har man inte förstått vad kontaktperson är tänkt att vara!

Kommunala riktlinjer begränsar ofta olika LSS-insatser.

Numera är det svårt att få ledsagarservice för resor utanför hemkommunen. Då kan personer med omfattande funktionsnedsättningar inte resa om de inte har personlig assistans eller anhöriga som är beredda att ställa upp.

FUB kämpar på olika sätt för att höja kvaliteten i övriga LSS-insatser, så att det ska vara möjligt att välja mellan andra LSS-insatser och personlig assistans. Men vi accepterar förstås inte en försämring av insatsen personlig assistans för den skull.

Publicerad:
måndag 6 mars 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se