Granskning av ”normalt föräldraansvar”

Monica Larsson är jurist och forskare på Göteborgs universitet. Riksförbundet FUB har bett henne göra en utredning om ”normalt föräldraansvar”. Vi tycker att det finns flera frågor om det som behöver svar.

Monica Larsson ska skriva en rapport som blir klar den 31 januari 2018.

Nu vill Monica Larsson få kontakt med föräldrar som fått avslag eller minskade insatser med motiveringen att det stöd de sökt ingår i det normala föräldraansvaret. Mejla gärna till Monica Larsson på monica.l.skane@gmail.com, berätta om vilken insats du sökte men fick avslag på och ditt telefonnummer.

Fotot av Monica Larsson är taget av Eva Borgström

Läs mer

Publicerad:
måndag 23 oktober 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se