Hearing på Habiliteringscentrum!

Vi vill, i samarbete med HSO, inbjuda till en hearing omkring Habiliteringscentrums verksamhetsplan för år 2016. Vi vill ge möjlighet till delaktighet och medskapande på ledningsnivå när det gäller Habiliteringscentrums utveckling. Vad kan vi bli bättre på, vilka utmaningar står vi inför, vad behöver förändras?

Välkommen att möte ledningen för Habiliteringscentrum i ett ömsesidigt och givande samtal!

 Tid: Torsdagen 28/1 2016 kl 17.00-19.00

Plats: Habiliteringscentrum hus M4, plan 5, Länssjukhuset Ryhov Jönköping.

Anmälan: meddela deltagande, antal och ev specialkost, senast 26/1 2016 till undertecknad via mail, ulf.grahnat@rjl.se

 

Med vänlig hälsning

Ulf Grahnat

Verksamhetschef

Publicerad:
torsdag 10 december 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se