HSO* behöver personer till ny arbetsgrupp

Gruppen ska arbeta med kognitiv tillgänglighet.

Den kognitiva tillgängligheten kan handla om att kunna läsa det som står på Jönköpings kommuns hemsida.

Det kan också handla om hur det går att förstå det som händer i skolan, den dagliga verksamheten, på service- eller gruppbostaden eller på fritiden.

Det kan handla om att få bildstöd, papper på lättläst eller att personal kan förklara saker på ett sätt som gör att man förstår.

Vill du vara med i en sådan grupp eller har frågor kan ringa till Malin Waldemarsson på telefonnummer 0707-872992

eller maila till malinwaldemarsson@live.se.

Vi kommer att ha en första informationsträff på HSO, Barnarpsgatan 19, måndagen den 17 augusti mellan klockan 17.00 -18.00.

 

*HSO betyder handikappföreningarnas samarbetsorgan. I HSO arbetar FUB tillsammans med andra handikappförbund för att skapa ett rättvist samhälle för alla, oavsett funktionsförmåga.

Publicerad:
måndag 10 augusti 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se