Hur är läget 2014?

Myndigheten för delaktighet startade 1 maj och består av Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet.

– Vi på Myndigheten för delaktighet kommer att arbeta för att alla människor ska kunna vara delaktiga i samhället, säger Anne Holm Gulati, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.

Idag presenterar Myndigheten för delaktighet sin rapport ”Hur är läget 2014?”. 

Personer med funktionsnedsättning har sämre delaktighet än andra i Sverige. Men på vissa områden blir det bättre. Myndigheten för delaktighet ger tio förslag till regeringen, på hur delaktigheten kan bli bättre.

”Hur är läget 2014?” – rapporten på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Rapporten ”Hur är läget 2014?” finns också på lättläst. 

 

Läs mer

Publicerad:
torsdag 15 maj 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se