Inbjudan – Medskapande för meningsfullhet och kvalitet

Habiliteringscentrum, Region Jönköpings län, eftersträvar att arbeta i medskapande och delaktighet på alla nivåer. Sedan flera år tillbaka har olika delar av habiliteringscentrum ett väl etablerat samarbete med berörda patient/brukar/intresseorganisationer. Vi vill nu utveckla detta till att omfatta ett samarbete även på ledningsnivå. Syftet är att habiliteringscentrum ska bli ännu bättre på att möte länsinvånarnas behov av specialisthabilitering. För att vi ska lyckas med det vill vi involvera företrädare från patient/brukar/intresseorganisationer i ledning och styrning av habiliteringscentrum.
Vi vill därför inbjuda till dialog omkring intresse och former för er att påverka habiliteringscentrums framtid.
 Tid och plats:

Kl 17.30, torsdag 23/4 2015.
Habiliteringscentrum, hus M4 plan 5, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

 Osa senast 20/4, samt anmälan om ev specialkost, skickas till:
ulf.grahnat@rjl.se eller per telefon 036-32 52 45
 Med vänlig hälsning
 Ulf Grahnat
Verksamhetschef

Publicerad:
fredag 27 februari 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se