Inre Ringen och FUB: Det här behövs för att fler ska rösta

Idag firar den allmänna rösträtten i Sverige 30 år. Före valet 1991 fick många inte rösta, pga omyndigförklaring.

Och det finns mycket kvar att göra för att fler med intellektuell funktionsnedsättning ska gå och rösta. Det här skriver Inre Ringens ordförande Markus Petersson och FUB:s förbundsordförande Anders Lago om i en debattartikel:

Vår demokrati är ung och skör – debattartikel på Dagens Arena

Vi skriver om tre saker som behövs för att fler ska gå och rösta:

  • Inflytande i demokrati ska vara ett av målen för Sveriges funktionshinderspolitik.
  • Inför valet 2022 ska alla vallokaler vara helt tillgängliga för alla som har fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar.
  • Alla röstmottagare ska få kunskap om funktionsrätt.

Läs mer om hur vi firar 30 år av valdeltagande:

30 år av valdeltagande – nyhet på FUB:s webbplats

Illustration från regeringens webbplats om Demokratin 100 år, där vi har strukit över 100 och skrivit ”30 år!” istället plus texten ”Sorry regeringen… Vi firar bara 30 år av valdeltagande för alla vuxna! /Inre Ringen och FUB"

Publicerad:
onsdag 15 september 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se