Inre Ringen och FUB: Gör något åt fattigdomen, regeringen!

”Ta bort straffskatten på alla som inte kan jobba” – Inre Ringen Sverige och FUB skriver på DN Åsikt.

Vi fortsätter upprepa: Personer med intellektuell funktionsnedsättning fångas i fattigdom och diskrimineras. Detta måste regeringen göra något åt!

Personer med intellektuell funktionsnedsättning betalar ofta hög hyra för sin LSS-bostad. De allra flesta får inget arbete med lön. Ändå betalar de mer skatt än andra med samma inkomst. Skatten sänktes för ålderspensionärer vid årsskiftet, men inte för personer med sjukersättning. De får inte heller högre bostadstillägg.

FUB:s förslag för att minska diskrimineringen:

  • straffskatten på funktionsnedsättning tas bort
  • höjningen av bostadstillägget gäller alla som har samma låga inkomstnivåer
  • aktivitetsersättning/sjukersättning – liksom ålderspension – justeras i takt med kostnadsutvecklingen i samhället
Publicerad:
fredag 3 januari 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se