Inre Ringen Sverige: Polisen behöver kunskap, vi vill ha kunskap

Nu måste polisen läsa sig av Eric Torells död – debattartikel i Aftonbladet

Idag skriver Inre Ringen Sveriges styrelse i Aftonbladet. Det handlar om att regeringen sagt att Polisen ska få 10 000 fler anställda till 2024 och att polisen ska få bättre villkor.

För oss betyder ”bättre villkor” bättre kunskap om de grupper som en polis kan möta i sin vardag. Och då menar vi inte terrorister. Vi som skriver detta har alla någon form av intellektuell funktionsnedsättning (IF). Ur artikeln:

Efter mycket funderande presenterar vi två krav idag:

  • Ge poliser kunskap
    Vi vet att ingen polis någonsin vill skjuta ihjäl en oskyldig människa. Vi vet att polisen vill minska risken för detta så mycket som möjligt. Men då måste kunskap om vår grupp och människor med andra diagnoser, få mycket större plats i utbildningar för nya poliser och fortbildningar för dem som redan är poliser.
  • Ge oss kunskap
    Vi vill att regeringen ger MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i uppdrag att tillsammans med FUB/Inre Ringen och andra funktionshinderorganisationer, ta fram en utbildningsfilm om polisens och annan blåljuspersonals arbete. Filmen kunde visas t.ex. på särskolor, daglig verksamhet och gruppbostäder. Vi vet att det skulle vara ett stort steg i rätt riktning mot en trygg och säker vardag för oss med intellektuell funktionsnedsättning.

Vi träffar gärna ansvariga politiker, MSB, polisrepresentanter med flera som vill jobba för detta!

Styrelsen för Inre Ringen Sverige (en sektion inom Riksförbundet FUB)
Anna Hildingsson, ordförande
Markus Petersson, vice ordförande
Kristine Petersson, ledamot
Gunilla Karlsson, ledamot
Per-Åke Berglund, ledamot
Sandra Johansson, ledamot
Elin Vesterlund, ledamot

Tidigare hette vi Riks-Klippan. Vi har bytt namn till Inre Ringen Sverige, men på en del ställen står det fortfarande Klippan.

Publicerad:
tisdag 14 maj 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se