Inre Ringen Sverige valde ny styrelse på riksstämman 2021

Fredagen 7 maj höll Inre Ringen Sverige riksstämma.
44 personer var med på riksstämman.
Alla deltog digitalt med sin dator eller mobil.

Det enda som stod på dagordningen var val av ny styrelse.
Därför var också riksstämman kortare än vanligt.

Markus Petersson valdes till ny ordförande.
Markus jobbar på FUB:s kansli i Helsingborg. Tidigare var han vice ordförande
i Inre Ringen Sverige. Markus tycker att det är extra viktigt med frågor som handlar om assistans.

Elin Vesterlund valdes till ny vice ordförande.
Elin bor i Sundsvall och var tidigare ledamot i Inre Ringen Sverige.
Hon ser fram emot att sätta igång flera Inre Ringen-sektioner i Sverige.

Gunilla Karlsson valdes till ledamot.
Gunilla var tidigare ledamot och valdes igen. Hon bor i Falkenberg
och arbetar på en daglig verksamhet som heter Bild & Data och på Stadsbiblioteket.

Therese Wappsell valdes till ledamot.
Therese bor i Uppsala och arbetar med lönebidrag. Hon är engagerad i Ung i FUB och tycker att frågor som handlar om arbete är viktiga.

Mattias Mellin valdes till ledamot.
Mattias bor i Jönköping och har varit engagerad i föreningar länge. Han sitter med i olika kommittéer i FUB Jönköping.

Ledamöterna Sandra Johansson och Kristine Petersson sitter kvar i styrelsen.

Ett stort grattis till nya styrelsen!

Publicerad:
onsdag 12 maj 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se