Inspektionen för vård och omsorg – ny myndighet

En del av Socialstyrelsens ansvar flyttas till en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer ha ansvar för tillsynen. De ska granska att befolkningen får bra vård och omsorg som följer alla lagar och regler.

Sådant som allmänheten tidigare anmälde till Socialstyrelsen tar nu Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hand om:

  • anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria
  • klagomål på vård och omsorg
  • kommuner som inte verkställt beslut

Gunilla Hult Backlund

Gunilla Hult Backlund blir generaldirektör för IVO.

Läs mer

Publicerad:
lördag 1 juni 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se