Inspirationseftermiddag

Läsning – en demokratisk rättighet
Inspirationseftermiddag för läsombud
2018 är det val i Sverige.
Hur kan alla röstberättigade ges möjlighet att rösta?
Hur kan du arbeta för att ge de individer du möter den möjligheten?
Välkommen till en eftermiddagen som handlar om vårt demokratiuppdrag.
Du får tips om hur ni kan arbeta med Valskola 2018, Legimus, 8 sidor, Mitt val och andra digitala resurser.
 Ta med mobiltelefon, Ipad eller liknande för att kunna vara aktiv och direkt prova på hur det fungerar.
 Vi gästas också av forskaren Eric Svanelöv, Mälardalens högskola, som kommer att berätta om sin studie om hur delaktighet upplevs av personer med intellektuell funktionsnedsättning som har daglig verksamhet/boende.
Dagen vänder sig till läsombud, personal inom LSS-verksamhet, högläsare, biblioteksmedarbetare, anställda inom folkbildningen och andra intresserade.
Ta gärna med dina kollegor! 
anmälan 
https://rv.powerinit.com/Data/ca/EventTemplates/4401/?EventId=84&Email=cajsa.brostrom@regionvastmanland.se&RecipientId=6888

3 maj 2018
Tid: 13:15-16:00
Plats: Hörsalen Karlsgatan 2 i Västerås

regionvastmanland.se
 
 

Publicerad:
torsdag 12 april 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se