intradagar

Varje år hålls Intradagarna som är en konferans och föreläsningar om  nyheter och forskning  om utvecklingsstörning , del av vår styrelse var med och fortbilda  sig.

Tidningen INTRA arrangerar konferansen 

i avslutnde debatt  var LSS-utredingens sekrterare  med,  samt ett fåtal av de inbjudna politikerna !

mer om den debatten går att läsa i tidskriften UNIK oktobernummer  som ges ut av FUB

 

Publicerad:
torsdag 11 oktober 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se