Intradagarna 2014 med fokus på delaktighet

Intradagarna är föreläsningsdagar för alla som arbetar med stöd till personer med utvecklingsstörning.
Tidskriften Intra bjuder varje år in till Intradagarna tillsammans med Riksförbundet FUB och Stiftelsen ALA.

Klicka på Läs mer för att läsa om allt som hände på Intradagarna 2014.

Publik under Intradagarna

Thomas Jansson delar ut FUB:s hederspris till Bengt Westerberg och Bengt Lindqvist med assistans av Hans Hallerfors

Läs mer

Publicerad:
onsdag 24 september 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se