Kan okunskap döda? (Almedalen 2018)

Seminariet ”Kan okunskap döda? Statistik visar att hälsan försummas hos personer med utvecklingsstörning” var FUB:s andra seminarium. Seminariet var på mötesplatsen Full Delaktighet. Det var ett fullsatt seminarium – alla stolar var upptagna!

I panelen fanns:

  • Elisabeth Sandlund, ledamot i Riksförbundet FUB:s styrelse. Elisabeth ledde samtalet.
  • Thomas Lindén, ordförande Sveriges läkarförbund.
  • Bodil Westman, regional samordnare kontaktsjuksköterskor, Stockholm läns landsting.
  • Elaine Johansson, kommittén för hälsa och vård, ordförande FUB Västra Götaland.
  • Karin Flyckt, funktionshindersamordnare Socialstyrelsen.
  • Anna Thomsson, handläggare, Sveriges kommuner och landsting.

Först fick alla i publiken se en kort film. Filmen handlade om Maria och hennes mamma Christina. En dag när Maria var i badhuset upptäckte en i personalen att Marias ena bröst hade förändrats. Det var en knöl. Knölen skulle ha upptäckts på en mammografi. Men Maria kan inte gå på mammografi. Därför upptäcktes knölen väldigt sent.

Panelen pratade om hur personer med intellektuell funktionsnedsättning får sämre vård. Många vet inte hur de ska bemöta personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Läkare måste bli bättre på hur man bemöter personer med intellektuell funktionsnedsättning, säger Thomas Lindén.

Alla som jobbar inom LSS-verksamheter måste ha rätt kunskap!, säger Elaine Johansson.

Här kan du se hela seminariet.

FUB hade tre andra seminarier i Almedalen. Klicka på länkarna nedan för att se dessa:

Publicerad:
onsdag 11 juli 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se