Karl Grunewald är död

Karl Grunewald blev 95 år gammal och vi minns honom med värme.

Han var en viktig person i arbetet för att personer med utvecklingsstörning skulle slippa institutionerna och kunna växa upp i sina familjer och leva i samhället som alla andra.

Karl Grunewald var barnpsykiater och professor och arbetade på Socialstyrelsen där han var överinspektör, medicinalråd och chef för byrån för handikappfrågor. Han skrev flera böcker och många artiklar. Hans senaste bok var Omsorgsrevolutionen. År 1991 startade han tidskriften Intra som fortfarande ges ut, full av kunskap om utvecklingsstörning.

I FUB:s medlemstidning Unik nummer 3 (som kommer i slutet av juni) kommer det bli flera minnesord om vad Karl Grunewald betytt.

Mer om Karl Grunewald:

En bok, en författare – ett program från UR där Bengt Westerberg intervjuar Karl Grunewald år 2011 om hans bok ”Från idiot till medborgare” 

Läs också gärna:

Allas lika värde – artikel av Karl Grunewald på Tidskriften Intras webbplats

Fotot av Karl Grunewald är taget av Agneta Heins, redaktör för FUB:s tidning Unik.

Publicerad:
onsdag 15 juni 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se