Klippans riksstämma

23-24 maj var Klippans riksstämma med ombud från hela landet. 

Det var 13 motioner. Riksstämman sa ja till de flesta motionerna. 

Klippan bestämde en verksamhetsplan för de närmaste tre åren. Rubrikerna i verksamhetsplanen:

  • Återta LSS
  • Tillgänglighet
  • Arbete och daglig verksamhet
  • Samarbete och delaktighet
  • Valet 2014
  • Internationellt

Ny styrelse för Riks-Klippan:

Anders Petersson, Örebro, ordförande

Anna Niklasson, Lidköping, vice ordförande

Stefan Bartsch, Stockholm

Per-åke Berglund, Söderhamn

Gunilla Karlsson, Falkenberg

Markus Petersson, Helsingborg

Jan Pettersson, Eskilstuna

Publicerad:
fredag 24 maj 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se