Kognitivt stöd för alla som behöver!

Den som har utvecklingsstörning kan få stöd att prata med andra, minnas, planera och lösa problem i vardagen.

Men alla som behöver får inte kognitivt stöd. Det är ett brott mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver flera organisationer, bland andra FUB, tillsammans med Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges arbetsterapeuter.

”Ojämlik tillgång till kognitiva hjälpmedel” – debattartikel i Dagens medicin

Bilden föreställer Ida Kåhlin. Foto: Jonas Eriksson

Läs mer

Publicerad:
torsdag 27 oktober 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se