Hoppa till innehåll

Kommunals LSS-enkät bekräftar FUB:s oro

Publicerad:

Fackförbundet Kommunal har frågat personer som jobbar inom LSS-verksamhet om deras arbete under coronakrisen. Många berättar att de känner sig tvungna att arbeta fast de är sjuka, och att de inte har skyddsutrustning.

LSS-personal känner sig tvingade att jobba sjuka – artikel i Arbetet

Precis det här skrev vi en debattartikel om tillsammans med Svenska Downföreningen:

Är LSS-bostäder nästa tickande coronabomb? – debattartikel i Expresssen den 29 april

Många har inte råd att vara hemma när de är sjuka, och att många arbetar både i äldreomsorgen och LSS-bostäder. De riskerar att sprida coronasmitta.

Riksförbundet FUB ska göra en egen enkät med frågor till FUB:s medlemmar om smitta, skyddsutrustning med mera i LSS-bostäder.

Läs mer

I debattartikeln tillsammans med Svenska Downföreningen lyfte vi just det att avsaknad av nödvändig kunskap om basala hygienrutiner hos personalen i LSS-bostäder, i kombination med många timanställningar och en akut brist på skyddsutrustning riskerar att leda till samma skrämmande utveckling när det gäller smittspridning, som vid äldreboenden.

Särskilt allvarligt är det flitiga användandet av daglönearbetare som inte har rätt till sjukpenning och därför inte har råd att följa Folkhälsomyndighetens råd att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Det förekommer dessutom att timanställda går mellan äldreomsorgen och LSS-bostäder och på så sätt riskerar att sprida coronasmitta mellan verksamheterna.

Riksförbundet FUB har en egen enkät på gång med frågor till FUB:s medlemmar om hur det ser ut med smittspridning, tillgång till skyddsutrustning med mera i LSS-bostäder. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning tillhör riskgruppen för att drabbas särskilt hårt av covid-19 och det finns därför en stark oro för smittspridning bland medlemmarna.