Konferens om åldrande och hälsa

Konferensdagen är den 19 november.

Konferensen är för personer som är intresserade av stöd till personer med utvecklingsstörning som åldras.

Kom och lyssna på många intressanta föreläsare bland annat; Bengt Westerberg, Wilhelmina Hoffman , Barry Karlsson.

Ämnen som tas upp under dagen:

  • Åldrande och demens
  • Aktivt och hälsosamt åldrande
  • Hälsa och vård och omsorgsanvändande
  • Stödjande miljöer
  • Fysisk aktivitet viktig för alla
  • På slutet pratar vi  om hur vi ska gå vidare. Vilken kunskap behövs?

Om du anmäler dig före 15 september kostar det 950 kr.

Anmälan efter det datumet kostar 1450 kronor.

Under Läs mer nedan finns mer information

Under Bilagor finns program och anmälan som pdf att ladda ner

Läs mer

Publicerad:
tisdag 4 november 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se