Konferensen Livets möjligheter

Livets möjligheter – för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning.
Två dagars konferens för anhöriga, personal och beslutsfattare den 10-11 mars 2014.

Det blir intressanta seminarier om kommunikation, sömn, mat, lek, hjälpmedel och mycket annat. Inledande seminarium av Ann Heberlein, Teologie doktor i etik.

Livets möjligheter – mer information och anmälan på Nka:s webbplats.

Se också programmet som bilaga här nedanför.

Anmälan senast 15 februari.

Konferensen Livets möjligheter ordnas av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Riksförbundet FUB, Föreningen JAG och Synskadades riksförbund SRF.

Publicerad:
torsdag 19 december 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se